Search form

Mbụlembu 20:16

16A bya l'ẹka Séra nọ; ọ sụ: “Mu nụakwaru nwune ghu nwoke mkpọla-ọcha, ẹrwa iya dụ ụnu shẹkelu ugbo labọ l'ụkporo shẹkelu ugbo iri. O noo iwhe mu gude asụ ghu t'ị parụ haa l'emeswe ono, anyi mesweru ghu l'iwhu ndu ono, gụ lẹ whẹ lị. Mbụ l'iswi dụkwa ghu mma.”

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index