Search form

Mbụlembu 47:29

29O gbabedelewho Ízurẹlu l'a-nwụhu; o kua nwa iya Jósẹfu sụ iya: “Ọ -bụru lẹ mu dụ ghu l'obu; ye mu ẹka l'ehe riaru mu nte l'ị tịi byadụ l'e-li mụbe Jékọpu l'alị Íjiputu, shi nno goshi l'i yeru mu obu, bya abụru onye gbarụ t'e gude ire iya ẹka!

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index