Search form

Ọ́gú 1:53

53Obenu l'ọwhube ndu Lívayi l'e-gude ụlo-ẹkwa nkewhe kpọ-wheta mkpuumkpu-ẹkwa ono, l'eedobeje ẹkwo-iwu Chileke mgburumgburu, nke ọwhu Chileke l'ẹte atụ-koshi edzudzu-ọha Ízurẹlu oke ẹhu-eghughu iya. Ọo ndu Lívayi l'a-nọ eleta mkpuumkpu-ẹkwa ẹka l'eedobeje ẹkwo-iwu Chileke ono ẹnya.”

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index