Search form

Ọ́gú 11:16

16Onye-Nwe-Ọha bya eyeeru Mósisu ọnu sụ iya: “Chịta ndu bụ ọgurenya Ízurẹlu ụkporo madzụ ugbo ẹto l'ụmadzu iri tẹ whẹ byakfuta mu, mbụ ndu ị hụberu ama lẹ whẹ bụwho ndu bụ ọgurenya, bụru ndu ishi whẹ. Chịta whẹ tẹ gụ lẹ whẹ tụko bya akfụru lẹ Ụlo-ẹkwa-ndzuko.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index