Search form

Ọ́gú 14:18

18‘Onye-Nwe-Ọha bẹ ẹhu l'ẹte eghujedu eghu ẹgwegwa, bụru onye n-yemobu iya nyịberu anyịbe; bya abụru onye l'agụje nvụ l'iwhe-dụ-ẹji mẹe l'emeswe, e mesweru iya. Ọle ọ bụkwawho onye l'ẹte ahajẹ onye ikpe nmarụ ẹwoma. Ọogwaje ụnwegirima ọchi iwhe-dụ-ẹji, ndu nwụru whẹ nụ metegbaberu jeye lẹ nwanwa-nwanwa whẹ mẹe nwanwa-nwara-nwa whẹ.’

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index