Search form

Ọ́gú 14:3

3?Ọo gụnu meru, Onye-Nwe-Ọha l'eme t'o duru anyi je edobe l'alị ono t'e gbushia anyi? Unyomu anyi mẹe ụnwegirima anyi l'a-bụkwa ndu e gudeshiru lẹ ndzụ. ?Tọo gege akadụru anyi mma mẹ anyi lwawhu azụ l'alị Íjiputu?”

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index