Search form

Ọ́gú 16:13

13Sụ: “?M'ọ dụ g'o to dzuduaru ghu, mbụ edufuta ọwhu i dufutaru anyi l'alị ono mini-ẹra eswi yẹle mmanụ-ẹnwu jiru ejiji ono, t'ị bya eworu anyi megbushia l'echi-ẹgu l'ẹka-a? Ị nọdukwaro l'eli iya bya akpọbe onwoghu l'ishi l'ẹka anyi nọ?

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index