Search form

Ọ́gú 19:7

7Nteke ono bẹ onye ono, l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono l'e-gude mini saa uwe iya asa, gude mini ghụa ẹhu. O -megele iya whọ nno, ya abata l'ime ẹka ono, a kpọberu ụlo-ẹkwa. Ọle ọo-nọdu bụru onye l'aasọ nsọ jeye l'urwẹnyashi mbọku ono.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index