Search form

Ọ́gú 20:5

5?Ndẹe iwhe meru g'o gude i dufuta anyi l'alị Íjiputu bya eduru dobe lẹ mkpọkoro ẹka-a, l'adụa witi, dụ iya nụ, figu ta adụ iya, vayịnu ta adụ iya, itorokuma ta adụ iya, t'ọ dụ iya mbụ mini, anyi l'a-ngụ?”

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index