Search form

Ọ́gú 21:30

30Anyi meru, whẹ bụru kpukpuru-swoo.

Mkpụkpu Hẹshibonu bụwa kpurupyata

je akpaa lẹ mkpụkpu Dibọnu.

Anyi meru whẹ ọzara-l'ukpo jeye lẹ mkpụkpu Nofa,

mbụ jeye lẹ mkpụkpu Medeba.”

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index