Search form

Ọ́gú 22:4

4Ndu Moabu jekfu ndu bụ ọgurenya ndu Midiyanu je asụ whẹ: “Ntaa bẹ ikpoto ndu Ízurẹlu-a l'a-tụko iwhe gbarụ anyi mgburumgburu lwụkota g'eswi, l'atụkoje ẹwu, dụ l'ẹgu lwụkota.” Ọo ya bụ, Bélaku nwa Zipo, bụ eze, l'achị ndu Moabu nteke ono

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index