Search form

Ọ́gú 3:50

50Iwhe Mósisu natakọtaru l'ẹka ndu bụ ọkpara l'alị Ízurẹlu bụ mkpọla-ọcha, ẹrwa iya dụ ụnu shẹkelu ugbo ẹto l'ụkporo shẹkelu ugbo ẹsato lẹ shẹkelu ise. Ẹrwa mkpọla-ọcha ono bẹ yẹle shẹkelu ụlo-nsọ bụ iwhe lanụ.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index