Search form

Ọ́gú 5:15

15Ọo ya bụ, nwoke ono eduta nyee ya ono jekfushia onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke. Ya egude ụzo-lanụ-l'ụzo-iri efere nkwẹka ụturutuu-witi, l'ee-gude gwoo ẹja l'ishi nyee ya ono. T'ọ bọ wụkwa mmanụ l'ụturutuu-balị ono, e jee eye iya ụ̀nwù-isẹnsu, o noo nkele ọo ngwo-ẹja nri, e gworu l'okowhoo, mbụ ngwo-ẹja, e gude anyata ejo-iwhe.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index