Search form

Sinik Abem 10:1

Kinim Koniliyas ta bom imadála Bita kalan unsiw sung uta ko.

1Kale Mifiw kinim mak Sesadiya tein be am win be Koniliyas. Aka Udom gawman Itali kasel imi un tabudin kinim 1000 kal, imi kin modin kinim.