Search form

Sinik Abem 10:20

20Kale kan tod dák bakano abin abe mew kinim iso unalo! Kaba aket kakan kakanin bá, watawo kaleyo bá, kinim bidi nata imadáli tadbiw ko.” Akane,