Search form

Sinik Abem 12:15

15ika bakomam, “kuba aket dakwan kei badáwe?” Wakan bidiwade, uka atin weng dok di bom bako, “atin afan aka tad awsom tod beno.” Yakanune, ika weng bako, “be Bita alam sawkale mako tad kanaba tei.” Kalsiw.