Search form

Sinik Abem 12:23

23kamok ayo ensel dabadála madák Edot ayo anbidane, yen ta bom dam fudul bom wanan tabiw fikalesa. Be watawo kaleyo bá, aka Got win mak kufádawongin banim kayo ko.