Search form

Sinik Abem 13:21

21beta kinim wanang ika Samuel bakodaw, ‘kaba kamok mak waluyamalo.’ Kale dákadá bidiwo, Got aka Kis min Saul beta waluyamsa. Kale aka Bensamin ami kinim mito kinim. Kale aka Kamok kei bi itol deng mak ade bako tade tam kin kal keidane,