Search form

Sinik Abem 13:41

41Kale lum senin weng uyo bako, ‘Got atafimin kinim kiba, kiba bo utamin. Kiba mada aket fukanin seng kuw fukanom fikalin. Naka kibilim tein bidiw am dánámin kabadákal kukuw mak kanoyamokabi, kata kiba kim aket uyo atin afan kaloliw banim ade alo kinim mak tad bakoyamoma, kata atin afan so kaloliw banim ko.’ Kalesano.” Yakeisa.