Search form

Sinik Abem 14:17

17Kata Got aka kukuyam, naka kukuw kidelok kanamin Goto, yakei abid tikin weiw kudála madák kilim wanin wanin sun dim abesu ade aka wanin wanin kidela kuyam kalfalin seng kuyamse uta ka,”