Search form

Sinik Abem 15:20

20A bede nuka sauk kon uta mak godu bakoyam, ‘kiba wanin ibakamin got wane ilkáda bom kuw mafak dákabiw so wanin bá, kiba wanang sakadin kámin bá, kiba im iniman gitak bimki ku angkukábiw uyo wanin bá ade iniman kaim uyo wanin báyo.’ Yakumo,