Search form

Sinik Abem 15:38

38Faul ayo bakodaw, “aka suwayo Bamfiliya abiw kal tein bom nuso wok uyo kanom faku unongin banim imadá unsa, kayo aka kanamin kinim be nuso unoma banim.” Aka nade