Search form

Sinik Abem 16:35

35Kale kutim matam weng taktakin kinim iyo un tabudin kinim bakoyam, “dák kalabus am kin modin kinim bakodawiwo, ‘kinim bidi iyo imadála unino!’” Yakei, bakoyam imadáliw tad kalabus am kin modin kinim bakodaw, “kinim bidi talá imadálaw unino!” Akiw.