Search form

Sinik Abem 16:36

36Kale kalabus am kin modin kinim ayo Faul bakodaw, “weng taktakin kinim iyo bako nadiw, ‘kawso Sailas so talá imadálalo!’” Kaliw. “Kale kamane alew ken kuw dakbu unino!” Yaka.