Search form

Sinik Abem 16:38

38un tabudin kinim iyo kidi nadiwade fasiki weng uyo kudew tad kot taktakin kinim bakayamiwade, kidilomo afan alew ika Udom bakan kadák kayak ka. Kale fingán dá nadiwo