Search form

Sinik Abem 17:11

11Bedíya kinim wanang im kukuw uyo utamomo im kukuw kidel be Tesalonaikka kayak im kukuw kidel akayam tam so keisiw ka. Kalesiw. Kale ika Faul so Sailas so imi weng bakanbiw bo makso kidimumo, kal bom nadiwe sun kuw ika Got godin weng uyo kí bom nadiwe mit afet bom Faul so Sailas so imi weng bakanbiw bo afan bakabiwe, báye kal bom afetsiw.