Search form

Sinik Abem 17:21

21Kale adikum Aten biyámin wanang kinim keidiwade, abiw mako tademin kinim wanang so abiw tein bidiw kadák iyo am atan atan uyo wok mak fakudongin banim ulum kano sun kuw alokso kukuw umi sung uta ki bakan bom nadiwade kidi bom keimumo kana bidiwo kayo,