Search form

Sinik Abem 17:3

3bakoyam “Got weng buk tem uyo bako nadunade ‘Got Walusa Kinim Kadais aka kál funin kudu nadano alo fom lung kudá tá matam abokabano.’ Kalesu kaí, be Kadais am sung utano naka bakayabi ka.” Kala nade