Search form

Sinik Abem 17:30

30Suwayo kinim ika Got kukuw mak kal keidongin banim, kawák ayo Got aka im ban keimin mak abodongin banim keiyámsa. Kata kamano adikum bakan kayak iyo bakoyam, ‘kukuw mafak uyo ibik dumam kudálino.’ Yakba.