Search form

Sinik Abem 18:17

17falmek kawed am kin modin kinim am win Sostinis ata dew faku kot keimin bán wanang kinim ilim kin dim kadákal faumsiw. Kata Galiyo aka im kanabiw bo aket so mak kuyam itamon kalesa bá.