Search form

Sinik Abem 20:20

20Kibilim kal naka weng atung bo kudá atung kuw bakoyam dakoyamon kalesi bá, kata naka am make yak yak ká bom nadine kinim wanang kin dim kadákal kukuyamsi.