Search form

Sinik Abem 21:37

Faul kinim wanang weng bakayamsa sung uta ko.

37Kale un tabudin kinim iyo Faul dew wakas tam ilim am unumo kanamiwe, Faul ayo un tabudin kamok dákadálaw, “naka ken weng mak bakokamomine?” Akane, kinim asik weng atung fakadu Faul bakodaw, “kaba Gadík weng bakanin kinim bade bá?” Akei nadanade bakodaw,