Search form

Sinik Abem 22:13

13kale aka tad natam mew nalaso tod nadane bako, ‘nalam ning Saul kam kin uyo asiki bádalo!’ Naka nade ‘mew ale taw nam kin uyo bámas kalune, ken kin bádi ka.’ Kali nade