Search form

Sinik Abem 23:22

22kamok ayo man bakodaw, “kaba kinim so mak bakodaw, naka am weng bakadaw unbino, kalin bá.” Akei nadanade dabadála matam abe unsa ko.