Search form

Sinik Abem 23:34

34beta gawman kamok ayo sauk kon kí nadane Faul dákadálaw, “kaba yaknámin bakan kinim?” Akei nadane kal keidomo, “Faul be Silisiya kinim ka.” Kale nadane