Search form

Sinik Abem 24:25

25Kata Faul ayo kukuw kidel faku biyámin weng so alam tatun kuákeiku biyámin weng so ade taktakin am dánámin tadokabu umi weng so uyo kuek di bom bakadaw badano, Filik ayo fingánin so kei nadane bakodaw, “kuin kaba, kanodaw ki, kudá ken unalo. Naka alo yanol katow kal weng makso kidilono, kalokabi, beta ayo weng kudáli, kam finang tadokabu ko.” Akana nade