Search form

Sinik Abem 25:8

8Kata Faul aka alam kál ged sánin weng bako, “naka Yu Kayak im sawa so ilim Yol am so mak mafaka kuyamongin banim ade Udom gawman gebom dukum Sisa alaso mak daw mafak dádongin banim.” Akane,