Search form

Sinik Abem 26:16

16Kale kaba kan todalo! Kamano naka tad kalam dim misuna nadi walukamudi nalam wok fakudin kinim keidalo, kaki. Kale kaba kamano kanodi atamaw sung so ufek ufek yanol kukamokabi sung so uyo kudew yak Mifiw wanang kinim iyo bakayamalo!