Search form

Sinik Abem 26:31

31am kudá abiw abe weng bakodawa bakodawa keimon nadiwade bako, “mew kinim be yaknámin mafak uta mak kanodongin banim, be aka ken fikaloma banim ade sok gei taboma banim ka.” Kalaniwade,