Search form

Sinik Abem 27:43

43Kata un tabudin kinim gebom aka Faul ami luk dudu nadano kayo bako “kanamin báno!” Kale bakoyam, “kinim madik wok wákanin ilim kal ika isik badgong dák wok kumun abe wako yak wok badang unin,