Search form

Sinik Abem 28:4

4abiw kayak ika Faul atamomo faimkun be alam sikal dim kail tamo sow sowba ka. Kale bakodawa bakodawa bom kaliw ko. “Kinim be kinim amin kinim be, aka sol wok dang kal fikalongino, aka kudá sakabe tadba, kata, num got kukuw mafak yán kimin kinim akal ambidokaba bute.” Kalanbiw.