Search form

Sinik Abem 4:30

30Kale kabalam wok fakudin kinim abem Yesus win tudow dim kalam kitid uyo kudálaw madák wanang kinim tá imkánin so dubat dubatin kukuw kukumin so kukuw makik makik kukumin so keimuk kala.” Kalsiw ko.