Search form

Sinik Abem 6:1

Wanang kinim gong dakáyamin kinim fet kal maksino walu imusiw.

1Kale Got ami weng kidimin kinim iyo ulum kano matam matam senga tad bidiwe, Yu kayak Gadík weng bakamin ikil keidiwe Yu kayak Yedusalem bidiw ikil keidiw, wengal fukan bom nadiwe Gadík Yu kayak weng bakanin iyo bako, “num wanang kadun kadun ika makuw makuw wanin sánbiw uyo kikiw kukáyamongin banimo kale kanamsiw.”