Search form

Sinik Abem 7:10

10kayo ami idum seng seng uyo Got ta bom dakádawsa. Kale Yosew aka tad kamok Fedo atamane, Got ta bom kal keimin so kukuw kidel fakuyámin so uyo Yosew kudawane, kamok Fedo aka atamomo, aka kukuw kidel so kal keimin so kudusa kinim ka, akei nadane Yosew ata Isiw bakan kin moyámin kinim dawtida ata kin mo nadanade kamok alam am so adikum kin mo badano,