Search form

Sinik Abem 7:7

7Kata naka kinim bidimi kanoyamiw, sok gei tabamin kinim taw wanang kinim keiyamsiw kaí, bidi naka im mafak dádokabi.’ ade ‘yanol kawák wok fakudin wanang kinim ika bakan bewák kudá matam abe tad bakan bela kal suksuknamokabiw.’ Kalesa.