Search form

Sinik Abem 8:27

27afan matam abe una ko. Leiw unom nadale Itiyobiya kinim mak atam aka Itiyobiya ilim kamok wanang um win Kandas umi ufek ufek so kisol so kin moyámin kinim dukum. Kale aka Yu kayak bá, kata aka tade tam Yedusalem kal Got suksuk unbano,