Search form

Sinik Abem 8:3

3Kata Saul aka Got wanang kinim gu uyo mafaka kudálano kana bom nadane am am uyo yak abe maek abe ká bom nadane wanang so kinim so iyo faku im tam mo gidi gidi imadew matam abe yak sok gei imkansa.