Search form

Sinik Abem 8:38

38Kinim ayo gidgid kudew kámin abin kin modin kinim ayo bakodawa, abin kutidane, beta alew dák nadiwe Filiw ayo Kamok kisol kin modin kinim wok ban bodawa.