Search form

Sinik Abem 8:9

Saimon usong kinim ami sung uta ko.

9Kinim mak abiw dukum kawákal be, am win be Saimon aka usong kei bom bi audano. Kale Samediya kayak iyo atam beso kanaba kuwo kal bidiwo Saimon aka bako, “naka kinim kamok win finin kae,” yak badano,