Search form

Sinik Abem 9:40

40Bita ayo wanang kadun kadun imadála abiw uniwe, katun katun luko dudák di tein Got gán dádaw falmek wanang fikale, bu utam nadane weng bakomam, “Tabita kan todalo!” Wakane, uka kin bá Bita atamanbune, fadat matam teinune,